แนะนำท่าเทียบเรือ ชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

Author: Logistics Manager via Youtube
แนะนำท่าเทียบเรือ ชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย


คุณ สตีเฟ่น แอชเวิร์ช กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย พูดถึงการเปิดตัวท่าเทียบเรือ ชุด D และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากท่าเทียบเรือแห่งใหม่นี้

Go to Source

Read more, visit source